Bet Lehem – miasto do Dogs in the Vineyard

Zima w górach. Dwójka Ludzi z Gór, Brat Josiah i Siostra Mariah (w zaawansowanej ciąży), wyznawcy Króla Życia, docierają do niewielkiej osady Bet Lehem. Br. Josiah nie jest ani mężem S. Mariah, ani ojcem dziecka.

1A Pycha: Mieszkańcy odmawiają przyjęcia Ludzi z Gór i nie chcą im pomóc, pomimo że ci przyjęli wiarę w Króla Życia. (“Nikt nie powinien głodować, gdy ktoś inny je”).

1B Niesprawiedliwość: Josiah i Mariah, jeśli nie chcą zamarznąć, muszą naruszyć zasady społeczności – zajmują oborę Br. Hirama. Tam rodzi się dziecko.

2A Grzech: Pastor Ebenezer odmawia pobłogosławienia dziecka i odmawia uznania ich za Wiernych.

2B Ataki Demonów: Dzieci w wiosce chorują, szczególnie 10-letnia córka Br. Archibalda i S. Dorothy, S. Damaris.

3A Fałszywa Doktryna: Br. Archibald uznaje, że syn Br. Josiaha i S. Mariah, 2-tygodniowy Br. Abiah, jest synem Króla Życia, gdyż jako jedyne dziecko nie choruje (bo w końcu Br. Josiah nie jest mężem S. Mariah, więc nie może to być jego dziecko).

3B Wypaczona Wiara: Br. Archibald i S. Dorothy potajemnie przynoszą córkę do obory, oferują jedzenie za leczenie. Wspólnie modlą się w oborze, pośród bydlątek.

4A Kult: szefem kultu jest Br. Archibald, który wierzy w świętość i moc Br. Abiaha, w kulcie: S. Dorothy, Br. Josiah i S. Mariah, s. Theodosia (młodsza żona pastora).

4B Czarostwo: Kult modli się wspólnie o uzdrowienie za sprawą Br. Abiaha. Br. Abiah „uzdrawia” S. Damaris.

5 Nienawiść i Morderstwo: Modły sprawiają jednocześnie, że choroba przenosi się na 14-letniego syna (Br. Emanuel) starszej żony pastora, S. Wilhelminy, który umiera.

6A Czego chcą od Psów:

  • Br. Josiah – żeby przemówili do rozumu Br. Ebenezerowi, żeby pobłogosławił jego dziecko.
  • S. Mariah – bezpieczeństwa dla siebie i dziecka
  • Br. Ebenezer – chce, żeby Psy umocniły jego decyzję wśród ludzi, że Ludzie z Gór nie są Wierni
  • Br. Archibald – żeby Archibald został nowym pastorem, bo Br. Ebenezer nie wypełnia swoich obowiązków
  • S. Dorothy – żeby Psy uznały cud ozdrowienia córki Damaris, dokonany przez Br. Abiaha
  • S. Theodosia chce, żeby Psy rozwiodły Br. Ebenezera ze starszą żoną
  • Br. Hiram chce pomocy w odzyskaniu swojej obory.

6B Czego chcą demony:

  • żeby dzieci chorowały;
  • żeby ludzie (ale nie Psy!) uznali br. Abiaha za syna Króla Życia.

6C Jeśli Psy nie przyjdą: Br. Ebenezer zabije S. Marię lub Br. Josiaha i w odpowiedzi kult zwróci się przeciwko niemu. Morderstwo. Podział miasteczka (i potencjalnie więcej trupów).